Välkommen till Responsgruppen…

Responsgruppen i Mälardalen AB är ett vård- och behandlingsföretag som bedriver behandling av missbruk, neuropsykiatrisk problematik och annan psykisk ohälsa. Företaget har funnits sedan 2004 och består idag av tre enheter; Borgby Gård HVB, Öppenvårdsenhet med träningslägenheter och socialt stöd samt Kopparverkets Boendeservice som erbjuder olika nivåer av stödinsatser. Vi erbjuder hög tillgänglighet, flexibla lösningar, ett personligt engagemang samt bred och djup kunskap om missbruk och psykisk ohälsa.

Vår psykologiska metodgrund vilar på kognitiv beteendeterapi (KBT) och har fyra övergripande delar:

• Psykiatrisk stabilisering
• Missbruksprevention
• Träning av alternativa färdigheter/beteenden
• Integrering i samhället och etablera ny livsroll och ansvarstagande

'Individens förändring - vårt fokus'
I vår behandling utgår vi från att alla kan förändra sin situation till det bättre, oavsett vilka sociala eller psykiatriska hinder man har. Det är vår uppgift att ge rätt stöd och motivera individen så att en förändring kan bli möjlig. Våra tre enheter har utvecklats för att kunna erbjuda ett individuellt anpassat stöd i förändringsprocessen. Läs mer om verksamheterna under respektive flik.