Om oss

Vår personal
Responsgruppens personal är fördelade på tre arbetsplatser- Borgby Gård HVB/Öppenvårdsenheten, Kopparverkets Boendeservice och ett administrativt huvudkontor som är beläget i Västerås. Mer information om antal medarbetare, chefer, utbildningsnivåer och specialistkompetenser finner ni nedan.

Borgby Gård HVB/Öppenvårdsenheten
Personalgruppen på Borgby Gård och Öppenvårdsenheten består av 8 personer. Här finns steg 1-KBT terapeuter, socionom, behandlingsassistenter med inriktning KBT, samt köksutbildad personal. Viss personal har även behörighet till kriminalitetsprogram samt vidareutbildning i MI och ASI.

Kopparverkets Boendeservice
På Kopparverket finns 6 boendestödjare, kökspersonal och vaktmästare. I personalgruppen finns undersköterska och behandlingsassistenter. Delar av personalgruppen har också grundläggande KBT-utbildning, MI och ASI.

Huvudkontor
Från vårt huvudkontor sköts den övergripande ekonomiska administrationen för företaget. Den sköts av vår account controller i samarbete med ledningen.

Kollektivavtal
Responsgruppen i Mälardalen AB har tecknat kollektivavtal med Vårdföretagarna.

Medicinskt ansvar
Vi samarbetar med Socialpsykiatriska utredningsteamet - SPUT, som tillhandahåller ansvarig sjuksköterska för samtliga inskrivna klienter hos Responsgruppen. Utöver detta kan vi erbjuda utökat medicinskt ansvar och psykiatriska utredningar. Utifrån behov har vi också tillgång till läkare och psykolog.

Kvalitetsarbete och transparens
Vi har och tillämpar ett internt kvalitets- och ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9). Utöver vårt interna kvalitetsarbete medverkar vi i SSIL Kvalitetsindex. Responsgruppen uppfyller Vårdföretagarnas krav på transparens och öppenhet.

Ledning och ekonomi
För organisationsnummer, bolagsform, styrelse, säte och övergripande information om bolagets ekonomi, bokslut och nyckeltal vänligen följ någon av länkarna nedan:
hitta.se
proff.se

Ledningen utgörs av VD Charlotte Högman samt verksamhetschefer.