Kontakt

Responsgruppen i Mälardalen AB
Växel: 021-13 08 30
E-post: info@responsgruppen.se
Munkgatan 20 A, 722 12 Västerås

Borgby Gård HVB
Direkt: 070-466 32 56
Placeringsförfrågan: 072-717 62 56
Fax: 0220-411 10
Borgbyvägen 14, 734 93 Kolbäck

Öppenvårdsteamet
Kontaktperson: Hans Lahti
Direkt: 070-668 62 56
Fax: 0220-411 10
E-post: oppenvarden@responsgruppen.se
Borgbyvägen 14, 734 93 Kolbäck

Kopparverkets Boendeservice
Direkt: 076-245 62 56
Fax: 0222-134 02
E-post: kopparverket@responsgruppen.se
Kopparverket 11, 730 91 Riddarhyttan

Ledning
Charlotte Högman
VD
Direkt: 070- 244 08 97
E-post: charlotte.hogman@serigmo.se

Bo-Göran Öst
Verksamhetschef Borgby Gård HVB
Direkt: 076-947 38 02
E-post: bo-goran.ost@mbc.se

Christer Björnmyr
Verksamhetschef Kopparverkets Boendeservice/Öppenvården
Direkt: 076-947 07 26
E-post: christer@mbc.se

Anna Susi
Biträdande verksamhetschef
Direkt: 076-130 62 56
E-post: anna.susi@responsgruppen.se

Ekonomiadministration
Kim Rogefelt
Account controller
Direkt: 076-243 62 56
E-post: info@responsgruppen.se
Munkgatan 20 A, 722 12 Västerås