Kopparverkets Boendeservice

I Riddarhyttan 1,5 km från Skinnskatteberg finns vår boendeservice. Boendet är fördelat på två fastigheter i Bergslagsmiljö med mycket skog och sjöar i närheten. Vi tar emot vuxna kvinnor och män med någon form av missbruksproblematik ofta i kombination med psykiatrisk diagnos. Hos oss finns 17 platser och även efter en tids drogfrihet möjlighet till satellitboende i Riddarhyttan eller Skinnskatteberg.

Ett boende på vår boendeservice kan ses som ett mellansteg mellan institution och eget boende. Det kan också fungera som ett första steg till att motivera någon till behandling. Ibland uppstår situationer då en person snabbt skulle behöva byta miljö, kanske för att inte bli vräkt eller för att bryta ett kraftigt missbruk. Då kan man använda vår boendeservice. Sådana akuta boenden kan ske tillfälligt eller på längre sikt. Denna typ av boende kan också vara aktuellt då man i en lugn miljö behöver kartlägga en persons behov av vidare insats. Detta kan leda till placering på vårt behandlingshem, i vår öppenvård eller annan vårdgivare/insats.

Vi arbetar väldigt flexibelt kring varje person. Uppdraget och dess innehåll samt placeringens syfte kan variera utifrån individens olika behov. Vi har bred kompetens och erfarenhet för att kunna möta upp en komplex problembild.

På Kopparverket vill vi motivera våra boende till sysselsättning utifrån var och ens förutsättningar. En syssla som känns meningsfull skapar struktur, välmående, kompetenskänsla och normalisering. Sysselsättningen är också viktig då miljön på boendet är ett gemensamt ansvar. Städning, trädgårdsarbete och lättare renovering är inslag som ökar trivseln för alla.

Det finns flera syften med denna verksamhet:
1) Kopparverket kan fungera som ett steg mellan institution och eget boende. Den boende har möjlighet att sköta de vardagliga sysslorna själv. Varje boende har en kontaktperson som formulerar stödinsatser utifrån den enskildes nivå.
2) Kopparverket kan också användas för mer tillfälliga placeringar. Det kan handla om personer som behöver bryta ett missbruk, som blivit hemlösa eller som behöver bort i väntan på annan planering.
3) Kopparverket kan också användas som mer permanent boende för personer med stora psykosociala brister, t ex personer med långvarig psykisk sjukdom, sk. kroniker.

Vi har handikappanpassning i vissa rum och kan därför även ta emot personer med fysiska handikapp. Det är tillåtet att ta med husdjur hit, förutsatt att de är friska och tas väl omhand av ägaren.

Detta ingår i en placering på Kopparverket:
• Måltider: 5 dgr/veckan serveras frukost, lunch och eftermiddags fika
• Välkomstpaket med nödvändiga artiklar vid ankomst
• Personal dygnet runt
• ADL
• Morgonmöte, sysselsättning, friskvård
• Handlingsresor samt skjuts till närmsta station vid planerade resor/ledigheter
• Skriftlig månadsrapportering
• Utandningsprov 2ggr/dag
• Drogscreening 3ggr/vecka samt vid behov
• Medicinhantering/utdelning
• Kp-samtal med målformulering och uppföljning 1 ggr/vecka
• Helgaktiviteter ca: 1ggr/mån, även mindre aktiviteter förekommer övriga helger t.ex fiske,
loppis, evenemang med anknytning till bygden m.m.