Kompetensutveckling på Borgby Gård HVB/ÖV

Nu satsar vi på att höja kompetensen på vårt behandlingshem. Därför genomför ytterligare en av våra medarbetare en KBT-terapeututbildning (steg 1). Därutöver utbildas nu våra boendestödjare i öppenvården till behandlingsassistenter med KBT-inriktning.