Responsgruppen byter ägare

Fr.o.m. 2019-01-07 har Responsgruppen ny ägare. Den nya ägaren är Serigmo - ett bolag som sedan tidigare driver en handfull liknande verksamheter i Mälardalsregionen och i delar av södra Sverige. Ambitionen är att fortsätta bedriva verksamheten som tidigare, men också att utveckla den mot nya mål och ökad kvalitet.