Öppenvården

Flexibilitet, individuell behandling och helhetsperspektiv

Detta är ledorden för vår behandling. I vår öppenvård utgår personalen från CRA (Community Reinforcement Approach). Vi strävar efter att ha en helhetsstrategi kring varje individ. Vi arbetar inte bara med missbruket utan också med boende, fritid, arbete/praktik och sociala kontakter.

Att bli drogfri och etablera en drogfri livsstil är ofta en långsiktig och krävande process. Det krävs att man gör större livsstilsförändringar inom flera områden. Man har bland annat sett att följande livsområden är av stor vikt:

• Fritidsaktiviteter
• Det sociala nätverket och familjerelationer
• Praktik/studier/sysselsättning

I vår öppenvård arbetar vi aktivt och nära klienten i dennes vardag med fokus på dessa områden. Varje klient har en kontaktperson som ska ge vägledning och personlig rådgivning. Vi har ett gott samarbete med lokala företag vilket gör att vi kan erbjuda olika former av praktikplatser.

Det handlar också om terapeutiska insatser i form av Återfallsprevention, Psykosocial Färdighetsträning, nätverksarbete etc.

Ett viktigt inslag i en flexibel och individuellt anpassad insats är att behandlingen skräddarsys efter individens behov och målsättningar. Ett led i utformningen av en sådan insats är att man gör en noggrann kartläggning av tankar och känslor kring missbruk, men också att övriga livsområden analyseras och målsättningar formuleras för varje område. Därför görs en beteendeanalys som formulerar mål, delmål och strategier för att nå dessa.

Vår öppenvård består av:
Träningslägenheter
Praktikplatser
Individuellt anpassat stöd i vardagen (ADL, rådgivning, etc)
Individuellt anpassad behandling (Återfallsprevention, samtalsterapi, mindfulness m.m.)

Ytterligare inslag är yrkesrådgivning, nätverksarbete samt utveckling av och rådgivning kring positiva sociala kontakter.